• Camino 2019
  Camino 2019
 • II Zjazd Dzieła Kolpinga w Łebie
  II Zjazd Dzieła Kolpinga w Łebie
 • Rybackie Centrum Kultury i Formacji BOLENIEC
  Rybackie Centrum Kultury i Formacji BOLENIEC
 • Akademia miłości
  Akademia miłości
 • Biedronki
  Biedronki
 • Rodzina Kolpinga z Łeby pracuje na rzecz OWES
  Rodzina Kolpinga z Łeby pracuje na rzecz OWES

  Lokalne centrum Ekonomii Społecznej w Lęborku

OZE

 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Odnawialne źródła energii – źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ ich zasób odnawia się w krótkim czasie. Takimi źródłami są między innymi wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale morskie i geotermia.

Przeciwieństwem ich są nieodnawialne źródła energii, czyli źródła, których zasoby odtwarzają się bardzo powoli bądź wcale: ropa naftowa, węgiel, gaz ziemny i uran.

 

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Łebie przystępuje do realizacji projektu OZE.

Harmonogram działań:

1. Konsultacje społeczne: marzec - listopad 2016

2. Dokumentacja środowiskowa: wrzesień - grudzień 2016

3. Dokumentacja techniczna: wrzesień - grudzień 2016

4. Dokumentacja konkursowa: listopad 2016 - styczeń 2017

5. Procedury przetargowe: 2017

6. Realizacja projektu: 2017 - 2018

 

Rozpoczęliśmy konsultacje społeczne oraz promowanie Odnawialnych Źródeł Energii.

Nasz email: oze.konsultacjespoleczne@kolping.org.pl, jest do Państwa dyspozycji. Jednocześnie prosimy o wypełnienie Ankiety nr 2 w ramach naszych konsultacji społecznych.

Postanowiliśmy promować OZE po przeczytaniu raportu: „Raport z badań. Energia odnawialna – społeczne postrzeganie inwestycji na przykładzie Gminy Sułoszowa”.

Wiemy jak istotne jest wykorzystywanie OZE aby chronić nasze środowisko naturalne i człowieka.

Poniżej cytowany raport:

Informacji o energii odnawialnej szukamy głównie w Internecie i gazetach lokalnych. Na temat ekologicznej energii wiemy mało i nie interesujemy się nią zbytnio, , a nasze pozytywne nastawienie do tego typu inwestycji uzależnione jest głównie od zysków dla całej lokalnej społeczności – takie wnioski płyną z raportu na temat społecznego postrzegania OZE w Polsce, który może być wyjątkową pomocą dla inwestorów i przedsiębiorstw energetycznych.

Na początku listopada 2013 roku ukazał się „Raport z badań. Energia odnawialna – społeczne postrzeganie inwestycji na przykładzie Gminy Sułoszowa”. Został on przygotowany przez Fundację Myśli Ekologicznej, ProVision Solutions i Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod patronatem honorowym Marszałka województwa małopolskiego. Raport został zainspirowany lokalnymi konfliktami społecznymi, które miały swoje miejsce w związku z rozwojem technologii wykorzystujących energię odnawialną w różnych regionach Polski i jest jedną z pierwszych pogłębionych analiz postrzegania tego typu inwestycji w Polsce.

Autorzy badań, będących podstawą raportu, dokładnie zapoznali się z wiedzą mieszkańców o odnawialnych źródłach energii oraz ich nastawieniem do tego typu inwestycji. Okazało się, że „nastawienie jest pozytywne i nieufne. Pozytywne, jeśli czerpie się z tego korzyści; otwarte, jeśli spotka się kogoś, kto pozytywnie mówi o swoich doświadczeniach z OZE – znajomi/inne gminy. Brakuje świadomości i rzetelnej wiedzy, co powoduje, że ogólnie dobre nastawienie jest połączone z nieufnością, jeśli w grę wchodzi konkretna inwestycja w najbliższej okolicy”. Okazuje się, że OZE łatwiej akceptują osoby „które miały z nimi osobiste doświadczenia bądź słyszały pozytywne opinie od znajomych mających takie doświadczenie”.

Z raportu płynie wiele pozytywnych wniosków, zwłaszcza dla osób zainteresowanych pozytywną opinią lokalnych społeczności na temat zielonych inwestycji. Polacy o OZE ciągle wiedzą mało, ale generalnie mają do tego typu energii pozytywne podejście. Warto więc tworzyć kompetentne strony internetowe na ten temat, wskazywać przykłady, gdzie dobre praktyki stosowane przez inwestora przyniosły wymierne korzyści całej gminie, propagować wiedzę o zmianach klimatu i pośrednich zaletach alternatywnych źródeł energii. To pole to nadal wiele wyzwań, ale i możliwości, które stoją przez polską energetyką. Warto je wykorzystać, aby zielona energia stawała się coraz popularniejsza, umacniając podstawy niezależności i bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Z pełną treścią raportu mogą Państwo zapoznać się klikając link: http://energyinvestgroup.pl/wp-content/uploads/2015/07/raport_energia_odnawialna.pdf

 

Ważnym dla nas przyczynkiem mobilizującym nas do rozważenia większego zaangażowania w OZE stała się także encyklika papieża Franciszka "Laudato si", która wzywa do większej odpowiedzialności za naturalne środowisko człowieka.

Zapraszamy także na naszą stronę na Facebooku