• Camino 2019
  Camino 2019
 • II Zjazd Dzieła Kolpinga w Łebie
  II Zjazd Dzieła Kolpinga w Łebie
 • Rybackie Centrum Kultury i Formacji BOLENIEC
  Rybackie Centrum Kultury i Formacji BOLENIEC
 • Akademia miłości
  Akademia miłości
 • Biedronki
  Biedronki
 • Rodzina Kolpinga z Łeby pracuje na rzecz OWES
  Rodzina Kolpinga z Łeby pracuje na rzecz OWES

  Lokalne centrum Ekonomii Społecznej w Lęborku

Konwent NGO w Kołobrzegu

W dniach 24-26 kwietnia 2015 r. przedstawiciele RK Łeba wzięli udział w konwencie NGO organizowanym w ramach projektu pn." Rady Pożytku do STANDARDowego Użytku".

W konwencie uczestniczyli przedstawiciele trzeciego sektora z czterech województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. Omówiono wiele istotnych tematów dotyczących organizacji pozarządowych takich jak: skuteczny dialog NGO i Jednostek Samorządu Terytorialnego, regranting, fundraising, kampanie społeczne w mediach, współpraca w ramach rad działalności pożytku publicznego, Strategia Rozwoju Sektora Obywatelskiego.  

Był też czas na wymianę doświadczeń inspirujących do dalszego działania oraz integrację.