• Camino 2019
  Camino 2019
 • II Zjazd Dzieła Kolpinga w Łebie
  II Zjazd Dzieła Kolpinga w Łebie
 • Rybackie Centrum Kultury i Formacji BOLENIEC
  Rybackie Centrum Kultury i Formacji BOLENIEC
 • Akademia miłości
  Akademia miłości
 • Biedronki
  Biedronki
 • Rodzina Kolpinga z Łeby pracuje na rzecz OWES
  Rodzina Kolpinga z Łeby pracuje na rzecz OWES

  Lokalne centrum Ekonomii Społecznej w Lęborku

Walne Zebranie RK

 • W dniu 11 marca 2015 r. w Rybackim Centrum Kultury i Formacji Boleniec odbyło się Walne Zebranie Członków Rodziny Kolpinga w Łebie. W zebarniu wzięło udział dwudziestu pięciu członków stowarzyszenia. Zebranie poprowadziłi Wiktor Tyburski, protokołowała Maryla Stawrosiejko, a głosy liczyli: Maria Frankowska i Małgorzata Baranowska. Przewodniczący Walnego Zebrania udzialił głosu Prezesowi Ks. Dziekanowi Zenonowi Myszk, który wspólną modlitwą i odśpiewaniem hymnu Kolpinga rozpoczął obrady. Przewodniczący Zebrania Walnego przywitał i przedstawił cel i porządek zebrania sprawozdawczego, który poddano głosowaniu. Skarbnik Lucyna Król przedstawiła sprawozdanie finansowe  zawierające kwoty uzyskanych przychodów oraz poniesione wydatki (sprawozdanie  finansowe dołączono jako załacznik nr 1 do dokumentacji protokołu). W trakcie dyskusji dotyczącej kosztów utrzymania Rybackiego Centrum Boleniec rozmawiano na temat źródeł pozyskiwania funduszy na ten cel. Następnie sprawozdanie merytoryczne z działalności przedstawiła Przewodnicząca Irena Drywa oraz Anna Milczewska. Pani Anna swoją pracę rozpoczęła od września 2014 r. Jej praca prowadzona jest w kilku formach są to:
 • Chór dzieciecy Biedronki, którego zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu
 • Koło gitarowe liczące 16 osób
 • Koło szachowe
 • Koło teatralne
 • Rytmika w trzech grupach wiekowych ( sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2014 dołączono do dokumentacji protokołu)

W dyskusji pochwalono szeroki wachlarz działań oraz zaangażowanie członków w działalność stowarzyszenia.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Łebie podjęło uchwałę nr 1/2015 r. o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2014. Za przyjęciem sprawozdania głosowało 25 członków przy braku wstrzymujacych się i przeciwnych.   

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Łebie podjęło uchwałę nr 2/2015 o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego za rok 2014. Za przyjęciem sprawozdania głosowało 25 członków przy braku wstrzymujących się i przeciwnych.

Komisja Rewizyjna w swoich wnioskach pozytywnie oceniła pracę Zarządu w roku 2014.

Pani Elżbieta Pietruszewska - wiceprzewodnicząca Zarządu przedstawiła plan pracy na kolejne miesiące 2015 roku.

 • Udział w Misterium Męki Pańskiej - Niedziela Palmowa 29 marca
 • IV Plażowe Mistrzostwa Nordic Walking - 28 marca 2015
 • Przygotowanie Grobu Pańskiego
 • Udział w Triduum Paschalnym - Wielki czwartek, Piatek i Sobota
 • Wizytacja Biskupa Diecezji Pelplińskiej połączenie z majówką pn. " Wypłyń na głębię"
 • Kino pod żaglami- repertuar propozycje i zmiany
 • Wyprawa na kajaki - 4-7 czerwiec  ( po Bożym Ciele )
 •  Pomoc w organizacji Camino - sierpień
 • Pielgrzymka do Sianowa
 • Pielgrzymka w Góry Świetokrzyskie - wrzesień
 • Wieczór poezji Jana Pawła II - 10 październik
 • Msza św. za wspólnotę Kolpinga - październik
 • Przygotowanie Jasełek i wieczór wigilijny - grudzień

Ustalono, że comiesięczne spotkania tematyczne Rodziny Kolpinga odbywać się będą każdego 20 dnia miesiąca po mszy św. wotywnej. Najbliższe spotkanie zaplanowano na 20 kwietnia.

Podsumowując Walne Zebranie Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Łebie ks. Zenon Myszk prosił, aby zastanowić się nad umożliwieniem rozwoju swoich pasji. Pani Irena Drywa zaproponowała konkurs fotograficzny o pracy naszy łebskich rybaków. Inną propozycją był rozwój zajęć z rękodzieła.

Ks. Zenon Myszk  podziękował Przewodniczacemu Zebrania za jego sprawne przeprowadzenie. Na tym zebranie zakończono.