• Camino 2019
  Camino 2019
 • II Zjazd Dzieła Kolpinga w Łebie
  II Zjazd Dzieła Kolpinga w Łebie
 • Rybackie Centrum Kultury i Formacji BOLENIEC
  Rybackie Centrum Kultury i Formacji BOLENIEC
 • Akademia miłości
  Akademia miłości
 • Biedronki
  Biedronki
 • Rodzina Kolpinga z Łeby pracuje na rzecz OWES
  Rodzina Kolpinga z Łeby pracuje na rzecz OWES

  Lokalne centrum Ekonomii Społecznej w Lęborku

Walne Zebranie Rodziny Kolpinga w Łebie

W czwartek 10. marca Rodzina Kolpinga w Łebie odbyła swoje roczne zebranie walne, podczas którego podsumowano trzyletnią kadencję zarządu oraz wybrano nowy Zarząd oraz Komisję Rewizyjną na najbliższe trzy lata. Wolą zebranych było udzielenie absolytorium ustępującemu Zarządowi.

W tajnym głosowaniu wybrano nowy Zarząd w następującym składzie:

1. Prezes: ks. Zenon Myszk
2. Wice Prezes: ks. Roman Dudek
3. Przewodniczący: Irena Drywa
4. Wice Przewodniczący: Paweł Dąbrowski
5. Sekretarz: Agnieszka Pałac
6. Skarbnik: Lucyna Król
7. Członek: Maria Frankowska

Wybarno także nową Komisję Rewizyjną:

1.  Przewodniczący: Jan Siebert
2.  Członek: Michalina Czywiel-Grąz
3.  Członek: Agnieszka Rumińska