• Fotowoltaika
  Fotowoltaika
 • Camino 2019
  Camino 2019
 • II Zjazd Dzieła Kolpinga w Łebie
  II Zjazd Dzieła Kolpinga w Łebie
 • Rybackie Centrum Kultury i Formacji BOLENIEC
  Rybackie Centrum Kultury i Formacji BOLENIEC
 • Akademia miłości
  Akademia miłości
 • Biedronki
  Biedronki
 • Rodzina Kolpinga z Łeby pracuje na rzecz OWES
  Rodzina Kolpinga z Łeby pracuje na rzecz OWES

  Lokalne centrum Ekonomii Społecznej w Lęborku

Oznaczeni

Podczas peregrynacji relikwii błogosławionego ks. Adolpha Kolpinga członkowie Młodego Kolpinga z Łeby otrzymali znaczki kolpingowskie. Podczas Mszy św. nawiedzenia ksiądz Prezes Józef Jakubiec pobogosławił znaczki i wraz z Przewodnicząca naszej Rodziny Kolpinga Ireną Drywa wręczył je bardzo dumnym z tego powodu członkom naszego Młodego Kopinga. Chwila była rzeczywiście wyjątkowa. Obecni w kościele nagrodzili młodych gromkimi brawami.