• Fotowoltaika
  Fotowoltaika
 • Camino 2019
  Camino 2019
 • II Zjazd Dzieła Kolpinga w Łebie
  II Zjazd Dzieła Kolpinga w Łebie
 • Rybackie Centrum Kultury i Formacji BOLENIEC
  Rybackie Centrum Kultury i Formacji BOLENIEC
 • Akademia miłości
  Akademia miłości
 • Biedronki
  Biedronki
 • Rodzina Kolpinga z Łeby pracuje na rzecz OWES
  Rodzina Kolpinga z Łeby pracuje na rzecz OWES

  Lokalne centrum Ekonomii Społecznej w Lęborku

O Nas

Wspólnota ludzi czynu

Rok 2009 – dziewiąty rok naszej działalności.
 
Rodzina Kolpinga w Łebie liczy 36 członków w tym 6 członków młodego Kolpinga .
Do sierpnia 2009 kontynuowaliśmy udział w projekcie ZCDK na rzecz dzieci i młodzieży „ W dobrym kierunku – program na rzecz równych szans” finansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmów EOG. Działaniami objęto 70- cioro dzieci w różnych sekcjach: językowej niemieckiego i angielskiego na dwóch poziomach nauczania, artystycznej , regionalnej i reporterskiej. Pod czujnym okiem opiekunów dzieci i młodzież mogła rozwijać swoje zainteresowania i aktywnie spędzić czas. 
Rozpoczęliśmy także udział w realizowanym przez ZCDK projekcie „ współpraca dla pracy”, który powstał z potrzeby integracji działań różnych grup i organizacji lokalnych na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, chcących zmienić swoje kwalifikacje, młodzieży wchodzącej na rynek pracy, oraz rozwoju przedsiębiorczości. W ramach tego projektu powstała sieć partnerska z terenu powiatu lęborskiego i wejherowskiego, w której skład wchodzą takie organizacje i instytucje jak: Forum Turystyczno – Gospodarcze w Łebie, Lokalna Organizacja Turystyczna w Łebie, Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku, Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Łęczycach, Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Cewicach i Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Łebie. Członkowie i pracownicy tych organizacji biorą udział w bezpłatnych szkoleniach dla specjalistów (z zakresu tworzenia projektów) oraz menadżerów zarządzania projektami, a także w spotkaniach i konsultacjach. Robocze spotkanie uwieńczone planem pracy na cały okres trwania projektu do 2011 roku odbyło się 15-16.06.2009 roku w Łebie. 
Działalność naszej organizacji obfitowała także w różnego rodzaju spotkania integracyjne, rekreacyjne i imprezy cykliczne. Jak co roku zorganizowaliśmy po raz dziewiąty Bal Koszyczkowy „Gwiazdory 2009”, na którym bawili się członkowie wszystkich organizacji działających na terenie miasta Łeby. 
18 stycznia odbyło się pierwsze w historii Łeby wspólne kolędowanie czyli śpiewanie kolęd i pastorałek w wykonaniu wszystkich zespołów śpiewaczych naszego miasta zorganizowane przez nasze Stowarzyszenie pod nazwą „Łebianie i kolędowanie”. Na zaproszenie Stowarzyszenia przybyli licznie zaproszeni goście: Pan senator Kazimierz Kleina, starosta lęborski Wiktor Tyburski, Burmistrz Łeby, radni, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele organizacji społecznych (w tym zaprzyjaźniona z łebską organizacją Rodzina Kolpinga z Łęczyc).
W dniach 17-19 kwietnia gościliśmy członków rodzin Kolpinga z Chodzieży i ze Szczecina. Z okazji rocznicy wprowadzenia relikwii Św. Jakuba Ap. Starszego do naszej Parafii, odbyły się uroczystości w których goście mieli okazje uczestniczyć. Okazją do świętowania w tym czasie były też urodziny naszego księdza Prezesa, któremu w tym dniu staraliśmy okazać wdzięczność za jego oddanie w działalność naszej organizacji. Spotkanie odbyło się w bardzo przyjacielskiej atmosferze.
W maju jak co roku „wypłynęliśmy na głębie”. Nasza Majówka po jeziorze Łebsko i śpiewanie pieśni maryjnych na stałe wpisała się w działalność naszej organizacji. Wyprawę zakończyliśmy wspólnym ogniskiem i pieczonymi kiełbaskami.
Czerwiec i początek lipca to wzmożona praca nad adaptacją tzw. Czerwonej Szopy w kapitanacie portu na Galerię morską i regionalną. Rodzina Kolpinga w Łebie wraz ze Zrzeszeniem Kaszubsko – Pomorskim otrzymało w użyczenie na trzy lata ten obiekt z przeznaczeniem na galerię. Zebrano eksponaty o w/w tematyce z różnych źródeł. Zagospodarowano dwa pomieszczenia z przeznaczeniem na łazienkę i pokój. W poniedziałek 13.07.2009 o godz. 14.00 otwarto oficjalnie „Galerię morską i regionalną”. Wystawę otworzył pan Senator Kazimierz Kleina, a poświęcił ks. Dziekan Zenon Myszk. Ze względu na specyfikę naszego regionu, galeria stała się niezwykle ważnym elementem naszego miasta. Czynna była w okresie sezonu letniego w godzinach od 15.00 do 20.00 , budziła duże zainteresowanie i odwiedzało ją wiele gości. W prowadzeniu Galerii pomagali nam młodzi wolontariusze z Niewieścina i Tczewa. 
W oparciu o dotację z Urzędu Miasta w Łebie zorganizowaliśmy w czasie Jarmarku św. Jakuba (24-25.lipca 2009) przegląd chórów i zespołów śpiewaczych. Na ten cel pozyskaliśmy dotację w wysokości 5.000 zł.
Po raz kolejny w ostatnią niedziele sierpnia 2009 odbył się ogólnopolski bieg po muszlę św. Jakuba pod patronatem Burmistrza Miasta Łeby, organizowany przez Fundację Ekologiczno – sportowa im. Tomasza Hoppera i Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Łebie. Ta ciesząca się coraz większym powodzeniem impreza w tym roku zgromadziła ponad 500 uczestników. W tym roku w biegu wzięli udział wśród najlepszych biegaczy także członkowie naszego stowarzyszenia; na dystansie 2000 m – 12 osób i 1 osoba na dystansie 8000 m. Wszyscy uczestnicy biegu zostali udekorowani medalami i otrzymali okolicznościowe koszulki. Najlepsi otrzymali atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe. Na ten cel pozyskaliśmy z Urzędu Miasta dotację w wysokości 12.000 zł.
Początek września to czas pielgrzymowania do Matki Bożej Królowej Kaszub. Członkowie naszego Stowarzyszenia również udali się do Sianowa na odpust pokonując pieszo trasę około 70 km, aby dać świadectwo wiary, nadziei i miłości.
14 września Kolping z Łeby ruszył na pielgrzymkę autokarową. Trasa pielgrzymki biegła przez Licheń, Częstochowę, Kraków – Łagiewniki, Kalwarie Zebrzydowską oraz Wadowice. W noc z 14 na 15 września 2009 w święto podwyższenia Krzyża Świętego wraz z ogólnopolską pielgrzymką Dzieła Kolpinga udaliśmy się na nocne czuwanie na Jasnej Górze. Wzięło w nim udział około 217 pielgrzymów, w tym z Łeby 20 –tu. Przewodnictwo w całej uroczystości objął Prezes Dzieła Kolpinga ks. Zenon Myszk wspólnie z ks. Piotrem Jaroszkiewiczem z Sycowa. Czuwanie rozpoczęło się o godz. 21.00 Apelem Jasnogórskim. Później były rozważania, modlitwy wiernych, różaniec oraz koronka do Miłosierdzia Bożego. O północy rozpoczęła się msza św. Z homilią wygłoszoną przez ks. Zenona Myszka. Na zakończenie odśpiewano hymn Kolpinga. Rankiem 15.09.2009 wyruszyliśmy w dalszą drogę swojej pielgrzymki.
Na październikowe spotkanie Stowarzyszenia zaproszono pana Adama Sieranta, który przy wsparciu naszego Stowarzyszenia pragnie założyć Bractwo Rycerskie w Łebie. Przedstawił swój plan oraz zademonstrował zbroje i narzędzia walki. W świetlicy Kolpinga pojawił się także obraz naszego Patrona Adolfa Kolpinga namalowany przez mieszkankę Łeby a ufundowany przez jednego z członków naszej organizacji.
Listopad to czas, w którym przygotowujemy zabawę andrzejkową nie tylko dla członków naszej lokalnej rodziny, lecz także dla wszystkich zespołów działających przy naszej parafii.
W listopadzie uczestniczyliśmy w tematycznym spotkaniu przygotowanym przez naszą siostrę Michalinę Grąz, na którym poznawaliśmy kulturę Chin i ciekawostki tego kraju z perspektywy jej egzotycznej wycieczki.
W grudniu zorganizowaliśmy przegląd kolędowy. Na ten cel pozyskaliśmy z Urzędu Miasta dotację w wysokości 10.000 zł na zakup zadaszenia sceny, które odtąd jest naszą własnością.
Na grudzień oprócz spotkań roboczych zaplanowano także spotkanie opłatkowe, które zakończy cykl spotkań i zadań na 2009 rok .