• Camino 2019
  Camino 2019
 • II Zjazd Dzieła Kolpinga w Łebie
  II Zjazd Dzieła Kolpinga w Łebie
 • Rybackie Centrum Kultury i Formacji BOLENIEC
  Rybackie Centrum Kultury i Formacji BOLENIEC
 • Akademia miłości
  Akademia miłości
 • Biedronki
  Biedronki
 • Rodzina Kolpinga z Łeby pracuje na rzecz OWES
  Rodzina Kolpinga z Łeby pracuje na rzecz OWES

  Lokalne centrum Ekonomii Społecznej w Lęborku

wydarzenia

Wolontariuszem TY i JA

Wolontariuszem TY i JA

  W piątek 30 maja w Łebie odbyły się zajęcia pn. " Wolontariuszem Ty i Ja". Rozpoczęły się na ul. Nadmorskiej, akcją wolontarystyczną - porządkowaniem terenu wokół krzyża  a zakończyły świętowaniem z okazji Dnia Dziecka.   

Aktywni młodzi - lokalnie i globalnie

Aktywni młodzi - lokalnie i globalnie

Sprawiedliwy Handel 

Aktywnie dla wspólnego dobra

Aktywnie dla wspólnego dobra

W Rybackim Centrum Kultury  i Formacji w Łebie odbyło się spotkanie caachingowo-doradcze w ramach projektu Aktywnie dla wspólnego dobra - nowa metoda wzmacniania i aktywizacji stowarzyszeń "RAZEM DO PRZODU".  W spotkaniu prowadzonym przez coacha Panią Kazimierę Prabucką z Gdańska uczestniczyła grupa członków kolpinga analizujac problem "co zrobić by zatrzymać młodych ludzi w Łebie".

Walne Zebranie Rodziny Kolpinga

Walne Zebranie Rodziny Kolpinga

W niedzielę 16. marca w pomieszczeniach Boleńca odbyło się Walne Zebranie sprawozdawcze naszej Rodziny Kolpinga. Podczas zebrania podsumowana miniony rok działalności i rozważano plany na najbliższy rok. Wśród gości obecny był również Burmistrz Andrzej Strzechmiński.

Morsy Kolpinga w Mielnie

Morsy Kolpinga w Mielnie

Zlot w Mielnie  

Morsy Kolpinga

Morsy Kolpinga

Kąpiel zimą ...

Spotkanie opłatkowe

Spotkanie opłatkowe

Rodzina Kolpinga jest prawdziwą rodzinną wspólnotą. Zebraliśmy się dzisiaj, żeby złożyć sobie świąteczne, bożonarodzeniowe życzenia i cieszyć tym, że jesteśmy razem. Wspólne śpiewanie kolęd jeszcze podkreśliły tę naszą bliskość.

Szkolenie dla przedsiębiorców

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Słupsku wraz z Lokalnymi Centrami Ekonomii Społecznej w poszczególnych powiatach zapewniają profesjonalne wsparcie doradcze na temat Podmiotów Ekonomii Społecznej. Świadczy usługi informacyjne, szkoleniowe, doradcze i animacyjne dla wszystkich osób zainteresowanych tematem ekonomii społecznej.

Ósme urodziny Biedronek z Łeby

Ósme urodziny Biedronek z Łeby

W niedzielę 27. października nasz parafialny dziecięcy chór Biedronki obchodził swoje ósme urodziny. Z tej okazji modliliśmy się za byłych i obecnych członków chóru. Szczególnie polecając Bogu dotychczasową, wieloletnią dyrygentkę chóru, panią Elżbietę Mart.

Klub Integracji Społecznej

Klub Integracji Społecznej

Spotkania Klubu Integracji Społecznej – KIS, odbywają się dzięki realizowanemu  przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie i Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku projektowi systemowemu pn. „ Razem łatwiej pokonamy trudności”. Naczelnym zadaniem KIS jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.